Juinen AI Wereldstad!

Als Nederlandse inzending voor de World City AI Ranking van de Verenigde Naties doen wij ons uiterste best de #1 AI stad te worden!

Lees alles over de WCAIR!

Juinen. Juist nu.

Bibliotheek gaat voor automatisering

De woorden bibliotheek en vooruitgang in één zin, het is een combinatie die je niet zou verwachten en toch wil de bibliotheek van Juinen zich richten op het gebruik van kunstmatige intelligentie. Repetitieve taken zullen worden overgenomen door machines en het bibliotheekpersoneel zal meer tijd hebben voor de menselijke kant van hun werk.

De bibliotheek van Juinen zet in op slimme toepassingen. Zo kunnen leden van de bib hun ontleende boeken vanaf volgende week inleveren via de slimme inleverbus die zich aan de buitenzijde van het gebouw bevindt. Het voordeel is dat boeken op eender welk moment van de dag – en nacht – kunnen ingediend worden.

De inleverbus is slechts het begin van de cyclus: de ingeleverde boeken komen terecht bij de sorteerrobot die de alarmchip op de boeken weer activeert en die ervoor zorgt dat de materialen van de ledenpas gehaald worden. Verder sorteert de robot de teruggebrachte werken in vijf categorieën: kinderen en jeugd, non-fictie, audiovisuele media, romans en gereserveerde boeken. Dit vergemakkelijkt het terugzetten voor het personeel.

Op de vraag of al die technologie nefast zou kunnen zijn voor de personeelsleden van de bibliotheek, antwoordt directeur Jan Janssens ons zonder aarzelen: “De technologie en het personeel gaan hand in hand. Het repetitieve werk van de personeelsleden wordt deels opgevangen door de robot en de inleverbus en zo hebben zij extra tijd om aan de kern van hun werk te besteden, namelijk: service verlenen aan de klanten, adviezen geven en nieuwe leden een rondleiding geven.”