Juinen AI Wereldstad!

Als Nederlandse inzending voor de World City AI Ranking van de Verenigde Naties doen wij ons uiterste best de #1 AI stad te worden!

Lees alles over de WCAIR!

Juinen. Juist nu.

AI vertelt hoe energiezuinig je huis is

Juinen maakt gebruik van AI (artificial intelligence) die kan zien welke huizen energiezuinig zijn en welke niet. Het systeem gebruikt informatie die openbaar is en analyseert de indeling van huizen en het energieverbruik in een bepaald gebied. Door deze gegevens te verwerken, kan het programma het energieverbruik per gebouw schatten.

Juinen wil graag een koploper zijn wat energiezuinigheid betreft en rekent daarvoor op een nieuw systeem dat ontworpen werd in de Verenigde Staten. Door middel van onderzoek op duizenden huizen waarvan het energieverbruik bekend is, kan een accurate inschatting gemaakt worden van andere huizen die niet in het systeem te vinden zijn.

Op basis van de resultaten die in het systeem zitten, kan bijgevolg nagegaan worden waar het probleem van energieverlies zich bevindt. Vaak zijn een gebrekkige isolatie of een niet optimaal verwarmingssysteem de oorzaak. Ook overmatig energieverbruik voor een wietplantage zal sneller opgemerkt kunnen worden.

Juinen wil dit systeem gaan toepassen op bestaande en op nieuwe wijken. Volgens AI-wethouder mevrouw Oebema kunnen op die manier subsidies veel efficiënter worden toegepast: “Het systeem bepaalt waar de niet-energiezuinige woningen zich bevinden en waar dus verbeteringen kunnen aangebracht worden. Als we enkel subsidies geven aan de eigenaars van de huizen waar een aanpassing aan de verwarming of aan de isolatie daadwerkelijk een verschil kan maken, wordt het belastinggeld van de burger veel beter besteed. Met andere woorden: we kunnen subsidies veel gerichter inzetten en zorgen voor een betere jaarlijkse budgettering.”