Grandma Grandpa Grandparents  - un-perfekt / Pixabay

Juinen AI Wereldstad!

Als Nederlandse inzending voor de World City AI Ranking van de Verenigde Naties doen wij ons uiterste best de #1 AI stad te worden!

Lees alles over de WCAIR!

Juinen. Juist nu.

Intelligente camera’s in alle woningen van Beschermd Wonen Nu

Beschermd Wonen Nu zorgt al 20 jaar voor de begeleiding naar zelfstandigheid van iedereen die omwille van psychische en psychosociale problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen. Omwille van het profiel van de bewoners met verschillende problematieken, wil men in bepaalde huizen camera’s plaatsen die een signaal doorsturen naar de organisatie wanneer een bewoner afwijkend gedrag vertoont.

Beschermd Wonen Nu helpt mensen die als gevolg van psychische en psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er wordt altijd gestreefd naar zelfstandigheid zodat de personen via het netwerk van Beschermd Wonen Nu terug op een normale manier kunnen functioneren in de maatschappij.

Maaike is hoofdverantwoordelijke voor het traject waarin de cliënten helemaal zelfstandig wonen, met een minimale begeleiding. Bij dit project willen ze camera’s in de woningen plaatsen om de veiligheid van de bewoners te garanderen. “De mensen in ons traject, wonen volledig zelfstandig. Er wordt minimaal gecontroleerd en soms leidt dit tot gevaarlijke situaties;” zegt Maaike, “soms gebeurt het dat een cliënt zijn medicatie toch niet inneemt en opnieuw in een psychose terechtkomt. Het is al gebeurd dat ze hun agressie op het huis botvieren of dat ze zich zo ver in een waan bevinden dat ze het huis in brand willen steken, of erger: dat ze een zelfmoordpoging ondernemen.”

Net om die gevaarlijke situaties te vermijden, werkt men bij enkele cliënten met camera’s. Deze camera’s zijn aangesloten op een intelligent systeem dat alle dagelijkse bewegingen van de bewoners vastlegt. Wanneer er afwijkend gedrag wordt waargenomen, zendt het systeem een bericht naar de algemene centrale en zo kan er snel ingegrepen worden in noodsituaties.

Familieleden van bewoners stellen zich de vraag of het hier gaat om de veiligheid van de bewoners zelf of om de veiligheid van de huizen.