Juinen AI Wereldstad!

Als Nederlandse inzending voor de World City AI Ranking van de Verenigde Naties doen wij ons uiterste best de #1 AI stad te worden!

Lees alles over de WCAIR!

Juinen. Juist nu.

Selectieproces zonder discriminatie tijdelijk stopgezet

Stad Juinen startte een half jaar geleden met het proefproject om vacatures in overheidsdiensten zonder discriminatie te laten verlopen. Men maakt hiervoor gebruik van Artificiële Intelligentie waardoor discriminatie zou moeten worden tegengaan. De evaluatie van het project is bekend.

Het gebeurt regelmatig dat mensen met een buitenlands klinkende naam of een hogere leeftijd minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Vaak gaat dit om expliciete discriminatie, maar onbewuste discriminatie gebeurt even vaak: persoonlijke vooroordelen worden meegenomen in de afwegingen. Juinen wilde hier korte metten mee maken en kondigde een half jaar geleden aan om het selectieproces door middel van Artificiële Intelligentie zonder discriminatie te laten verlopen. Zo wordt het selectieproces objectiever en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Burgemeester Van Tuyl legt uit: “Hoewel het systeem zeker zijn positieve punten heeft, is het nog niet 100% onfeilbaar. Namen, afkomst en geslacht kan met behulp van technologie uit de cv’s verwijderd worden en dat alleen al zorgt voor een objectiever oordeel. Het systeem is echter zo slim om patronen te herkennen en deze toch weer te geven. Zo kan het toch aan de lengte van een cv zien dat de persoon niet bij de jongste kandidaten behoort en de leeftijd kan hieruit afgeleid worden. De werkhistoriek kunnen we niet uit een cv halen omdat dit onontbeerlijk is voor het selectieproces.”

Het lukt dus niet om een intelligent systeem helemaal vooroordelenvrij te laten werken. Burgemeester Van Tuyl ziet het AI-systeem wel hand in hand gaan met een menselijke selectie: “Een persoon extern aan de organisatie zou dan als aanvulling de overgebleven cv’s objectief kunnen doornemen en doorgeven aan de betreffende dienst. Al heb je bij dat laatste integere personen nodig. Of het systeem ooit volledig objectief wordt, is nog even koffiedik kijken. Al kunnen we wel al stellen dat het selectieproces nu al veel objectiever is dan voorheen.”